सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

अंतिम नवीनीकृत : सोमवार, Oct 3 2022 12:20PM

Sewage Treatment Plant

80 एमएलडी एसटीपी देवनापुर, वाराणसी

Sewage Treatment Plant

60 एमएलडी सक्रिय स्लज प्रक्रिया एसटीपी, इलाहाबाद

Sewage Treatment Plant

130 एमएलडी सक्रिय स्लज प्रक्रिया एसटीपी, जाजमुऊ, कानपुर

 

Sewage Treatment Plant

80 एमएलडी एसटीपी, दीनापुर वाराणसी पर डुअल फ्यूल इंजन

Sewage Treatment Plant

14 एमएलडी, यूएएसबी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मिर्जापुर

Sewage Treatment Plant

42 एमएलडी एफएबी एसटीपी दौलतगंज, लखनऊ

 

Sewage Treatment Plant

42 एमएलडी एफएबी एसटीपी दौलतगंज, लखनऊ

Sewage Treatment Plant

42 एमएलडी एफएबी एसटीपी दौलतगंज, लखनऊ

Sewage Treatment Plant

42 एमएलडी एफएबी एसटीपी दौलतगंज, लखनऊ

 

Sewage Treatment Plant

14 एमएलडी, यूएएसबी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मिर्जापुर

Sewage Treatment Plant

14 एमएलडी, यूएएसबी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मिर्जापुर

Sewage Treatment Plant

 

Sewage Treatment Plant

Sewage Treatment Plant

Sewage Treatment Plant

 

Sewage Treatment Plant